دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

انتقال آموزۀ ارزش «عدم‏ جلوه ‏گری» به دختران دبستانی، از طریق داستان: مطالعه ‏ای پدیدارشناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.30470/er.2023.561881.1165

محمود سعیدی رضوانی؛ فاطمه غلامی


فضایل مجرمانه مقایسه دیدگاه ماکیاولی و غزالی در خصوص اخلاقی بودن بی‌رحمی حاکمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.30470/er.2023.1989348.1193

حسین عبادتی؛ سید احمد فاضلی