مقالات فیلسوفان تراز اول جهان در نشریه تأملات اخلاقی

 

 

پیتر سینگر

استاد دانشگاه پرینستون آمریکا

 

کریسیتن کرسگارد

استاد دانشگاه هاروارد آمریکا

تامس اسکنلون
استاد دانشگاه هاروارد آمریکا

 

اسلاوی ژیژک

استاد دانشگاه لیوبلیانا، اسلونی

 

استفن داروال

استاد دانشگاه ییل آمریکا

 

محمد لگنهاوزن

استاد مؤسسه امام خمینی ایران

 

ایمی گاتمن

استاد دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا

 

تالبوت بروئر

استاد دانشگاه ویرجینیا، آمریکا

 

شرون لوید

استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 7-115 

ابر واژگان