تماس با ما

  • ایمیل سردبیر نشریه: atrak.h@znu.ac.ir
  • ایمیل نشریه: jer@znu.ac.ir
  • تلفن سردبیر: 02433054183
  • ساعت های تماس با سردبیر: شنبه، یکشنبه، سه شنبه 12-14 / شنبه و سه شنبه 10-10.5
  • تلفن کارشناس نشریه: 02433054103
  • آدرس پستی نشریه: زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه فلسفه کدپستی: 38791-45371 

CAPTCHA Image