راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقاله برای نشریه تأملات اخلاقی

تکمیل فرم های زیر و ارسال آنها به عناوین خود یا با عنوان فایل ضمیمه الزامی است:

1. فرم مشخصات نویسندگان

2. فرم تعارض منافع

3. فرم تعهد اخلاقی نویسندگان

4. شیوه نامه نگارش مقالات

5. شیوه نامه نگارش چکیده انگلیسی گسترده

6. شیوه نامه برگردان فهرست منابع فارسی و عربی به زبان انگلیسی

7. راهنمای استفاده از مشابهت یاب سمیم نور

8. در صورتی که مقاله دارای حامی مالی باشد یا متخذ از طرح پژوهشی یک نهاد یا سازمانی خاص باشد، ذکر مشخصات حامی مالی و سازمان مربوطه مربوطه در پاورقی صفحه اول مقاله الزامی است.

9. در صورتی که مقاله مستخرج از پایان نامه ارشد یا دکتری باشد، ذکر مشخصات کامل پایان نامه شامل نام دانشگاه مربوطه، اسامی دانشجو، اساتید راهنما و مشاور الزامی است.

10. در صورتی که مقاله توسط افرادی قبل از ارسال به نشریه ارزیابی شده باشد یا افرادی به نحوی در ارتقا کیفی مقاله (نه به عنوان نویسنده) دخالت داشتنه باشند، ذکر اسامی آنها در بخش تشکر و قدردانی در پایان مقاله الزامی است.

نکات صوری

1. چکیده مقاله، حداقل 150 کلمه و حداکثر 250 کلمه به همراه کلید واژه‌ها به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه و ارسال گردد.

2. حجم مقاله از 6000 کلمه کمتر و از 8500 کلمه بیشتر نباشد.

3. نوع فونت مقاله BZAR با اندازه قلم 13 برای متن اصلی و 12 برای نقل‌قول‌ها.

4. نقل قول‌های مستقیم باید به از دو طرف به اندازه 5/1 سانتیمتر توچین گردند.

5. نقشه‌ها، شکل، نمودارها، و جداول در صفحات جدا ترسیم و به ترتیب شماره‌گذاری شود.

ارجاع‌دهی به روش APA

1. تمام ارجاعات باید در داخل متن مقاله به این صورت انجام گیرد: (نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار منبع، شماره صفحه)، برای مثال: (موسوی، 1382، ص 125) یا (Wright,1998, p. 250). چنانچه مؤلفی در سال چند کتاب یا مقاله داشته باشد پس از ذکر سال نشر، جهت تمییز، از حروف الف، ب، ج در منبع فارسی و a, b, c در منابع انگلیسی استفاده شود.

2. چنانچه تعداد نویسندگان از دو نفر بیشتر باشد نام نویسنده اول و سپس واژه دیگران آورده می‌شود. در منابع انگلیسی از واژه et-al. استفاده شود، به عنوان مثال (محمدی و دیگران، 1382، ص 87) و (Wright et-al.,1998, p. 34).

3. اگر به بیش از یک منبع در متن ارجاع داده شود، اسامی و سال انتشار با نقطه ویرگول از هم جدا می شوند، مانند: (مرادی، 1389، ص 87 ؛ عابدی و دیگران، 1387، ص 11)

4. اگر به یک منبع چند بار استناد داده می شود، لازم است هر بار نام نویسنده و سال انتشار ذکر گردد و از عبارت "همان" استفاده نشود.

5. در ارجاع به منابع اینترنتی در صورت مشخص بودن نام نویسنده مطلب به این شکل عمل می‌شود: (اعوانی، 1390). نیازی به ذکر شماره صفحه و همچنین روز و ماه انتشار نیست گرچه در فهرست منابع باید ذکر گردد. در صورتی که مطلب مورد ارجاع از منبع اینترنتی، بی‌نام و بدون عنوان باشد، نام سایت به جای نام مؤلف ذکر می‌گردد، مانند: (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1379).

6. معادل انگلیسی اسامی و اصطلاحات تخصصی و دیگر توضیحات لازم به صورت پاورقی شماره‌گذاری شده ذیل مطلب در همان صفحه می‌آید.

7. در مقاله‌های پژوهشی از منابع ثانوی و واژه«به نقل از» استفاده نمی شود، ولی در صورت نیاز به شکل زیر اقدام گردد: (عموزاده، 1392، ص 21 به نقل از چامسکی، 1997، ص 12)

نگارش فهرست منابع

فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر نوشته شود:

- کتاب

نام خانوادگی، نام. (سال نشر). عنوان کتاب (به صورت ایتالیک). محل نشر: ناشر، نوبت چاپ.

توجه: ویرگول‌ها، نقطه‌ها، پرانتزها و دو نقطه دقیقاً به شکل فوق باید درج گردد.

مثال: اترک، حسین. (1395). نظریه اعتدال در اخلاق اسلامی. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.

- مقاله

نام خانوادگی، نام. (تاریخ انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه(به صورت ایتالیک). دوره انتشار (شماره نشریه): شماره صفحات ابتدا - انتهای مقاله.

مثال: اترک، حسین. (1392). تقریری جدید از وظیفه‌گرایی نتیجه‌گرا. تأملات فلسفی، 3 (9): 1-27.

مقاله با دو نویسنده:

حری، عباس؛ شاهبداغی، اعظم. (1391). استناد در آثار علمی: چاله‌ها و چالش‌ها. مجله روانشناسی وعلوم تربیتی، 5 (12): 56-63.

- منبع اینترنتی

نام خانوادگی، نام. (سال انتشار در صورت وجود). عنوان مقاله یا مطلب. عنوان سایت در صورت وجود. بازیابی شده در تاریخ روز، از: نشانی کامل سایت.

مثال فارسی:

اعوانی، شهین. (9 آذر 1390). اخلاق کانتی وظیفه‌گرا یا تکلیف‌گرا؟ سایت انجمن حکمت و فلسفه ایران. بازیابی شده در 12 دی 1394، از:

http://ipso.ir/meeting_Conference_report.html?M=NEWS&MC=SHOWNEWS&m_id=317&cntid=2526

 

مثال انگلیسی: 

Gardner, Davis. (1999). Plagiarism and How to avoid it. Available at: http://www4.caes.hku.hk/plagiarism/image/all_in_one.pdf. (Accessed on: 5 Sep 2015).

در ارجاع به منابع اینترنتی، سایت‌ها و وبلاگ‌ها، ذکر شماره صفحه لازم نیست.