تماس با ما

  • ایمیل سردبیر نشریه: atrak.h@znu.ac.ir
  • ایمیل نشریه: jer@znu.ac.ir
  • تلفن سردبیر: 02433054183
  • تلفن کارشناس نشریه: 02433054183 در صورت عدم پاسخگویی از طریق ایمیل نشریه یا سردبیر تماس حاصل کنید.
  • آدرس پستی نشریه: زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه فلسفه کدپستی: 38791-45371 

CAPTCHA Image