دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، مهر 1401، صفحه 7-135 

مقاله مروری

گسترهٔ «دگر پروایی» در اخلاق مراقبت

صفحه 69-89

سیده فاطمه زهرا مُهری آدریانی؛ سید حسن اسلامی اردکانی