پرسش‌های متداول

وقتی مشکلی با سایت نشریه داریم، چه باید بکنیم؟

اگر مشکلی با سایت نشریه پیدا کردید، از طریق ایمیل با کارشناس نشریه تماس بر قرار کنید. JER@znu.ac.ir

زمان تقریبی انتشار مقالات از زماندریافت چقدر است؟

تقریبا بین 2 تا 3 ماه.

آیا نشریه بر انتشار یا داوری مقالات هزینه ای دریافت می کند؟

بله. نشریه هزینه 300 هزار تومان برای هزینه های انتشار از مقالات پذیرفته شده دریافت می کند.

آیا ارسال مقالات از طریق ایمیل ممکن است؟

ارسال مقاله باید از طریق وب سایت نشریه باشد؛ اما در صورت بروز مشکل در وب سایت، می توانید مقاله خود را از طریق ایمیل ارسال کنید.