تا لحظه مرگ باید زندگی کنیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد فلسفه دانشگاه لیوبلیانا، اسلونیا

چکیده

کدام موضع اخلاقی در شرایط آشفتة امروز، یعنی: بحران سلامت، گرمایش زمین، منازعات اقتصادی و ...، مناسب است؟ نکته اول این است که هر متخصصی که با وظیفة خاصی که توسط صاحبان قدرت به او تحمیل شده است، سروکله می‌زند، به‌طور خوشایندی از بستر گستردة اجتماعی فعالیت خود غفلت می‌ورزد. دوم این است که روشنفکران به‌اصطلاح رادیکال، کسانیکه نظم موجود را از یک موضع اخلاقی بالاتر نقد می‌کنند، به خوبی آگاهند که نقدهایشان هیچ آثار عملی ندارد. پس، بعد از خلاصی از توهمات یک موضع انتقادی کاذب، ما چگونه باید زندگی کنیم؟ نه فقط با پذیرش واقعیت‌مان؛ افسون شدن با پایان تمدن‌مان، ما را تماشاگرانی قرار خواهد داد که به طور ناخوشی از فروپاشی حالت عادی لذت می‌برد. یک راه برون‌رفت از این بن‌بست در خطی از آهنگ یک گروه راک آلمانی اشاره شده است: «ما باید تا زمان مرگ زندگی گنیم». ما باید علیه همه‌گیری و دیگر بحران‌ها بجنگیم نه با عقب کشیدن از زندگی؛ بلکه به یافتن راهی به سوی زندگی با تمام قوت. آیا امروز چیزی زنده‌تر از این وجود دارد که میلیون‌ها مراقب سلامت، با آگاهی کامل، زندگی خود را هر روزه به خطر می‌اندازند؟ بسیاری از آنها مرده‌اند؛ اما آنها به محض مرگ زنده شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


Bergson, Henri. (1991). Oeuvres. Paris: PUF.
Castrillón, Fernando & Marchevsky, Thomas (Eds.). (2021). Coronavirus, Psychoanalysis, and Philosophy. London: Routledge.
Orwell, George. (1937). The Road to Wigan Pier. Available online at: http://gutenberg.net.au/ebooks02/0200391.txt.
Dupuy, Jean-Pierre. (2021). La catastrophe ou la vie. Paris: Editions du Seuil.
Ginzburg, Carlo. (November/December 2019). “The Bond of Shame” in New Left Review 120.
https://edition.cnn.com/2020/10/28/politics/woodward-kushner-coronavirus-doctors/index.html.
https://illwilleditions.com/when-the-house-is-on-fire/.
https://lyricstranslate.com/en/nunca-quedas-mal-con-nadie-you-never-make-bad-impression.html.
https://observer.com/2014/08/ny-times-runs-ad-from-holocaust-survivors-condemning-israel-attacking-elie-wiesel/.
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-j-lem-mayor-invites-holocaust-forum-attendees-to-cocktail-party-complete-with-dj-1.8414774.
https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-si-bolito-l-amore.