دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، تیر 1401 
تبیین تصمیم‌گیری‌ اخلاقی در بستر مدیریت فناوری اطلاعات

صفحه 29-46

علیرضا بوالهری؛ رضا رادفر؛ محمود البرزی؛ علیرضا پورابراهیمی؛ محمود دهقانی


عقل عملی و نقش آن در اخلاق سینوی

صفحه 47-67

فرزانه ذوالحسنی؛ سیده زهرا سید حسن تهرانی


شناسایی و تحلیل اهمیت عوامل کلیدی رفتار اخلاقی کارکنان با بکارگیری رویکرد سوارا فازی

صفحه 69-92

ابراهیم رجب پور؛ فخریه حمیدیان پور؛ عزیزه حسینی اقبال؛ پریسا ستایش منش


تأمّلات اخلاقی جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدة عدالت

صفحه 95-118

مریم مصلی نژاد؛ سیدمحسن سادات کیایی؛ فاطمه وجدانی


تبیین ماهیت ایثار و حکم مراتب آن از منظر فقه الاخلاق

صفحه 117-133

حجت عزیزالهی؛ عبدالرضا محمد حسین زاده،؛ صدیقه نیک طبع اطاعتی