دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، اسفند 1400، صفحه 7-123 

مقاله پژوهشی

موانع روان شناختی معرفتی اخلاقی زیستن از نگاه امام علی، علیه السّلام

صفحه 7-26

علی اکبر عبدل آبادی؛ علی بیات؛ طاهره محمدیان عمرانی


سلوک اخلاقی فردی و اجتماعی از نگاه ابن‌عباس

صفحه 27-52

مرتضی همتی‌پور؛ حامد خانی (فرهنگ مهروش)؛ سیدرضا موسوی؛ محمدعلی میر